Strona Główna Oferta szkoły Prawo szkoły Kadra Galeria Szkoła Humanitarna Osiągnięcia uczniów Kontakt 
                                    

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zbożu

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Kwalifikacje

Nauczane przedmioty

 

1.      

Bamberska Justyna

 

 

mgr kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego  z przygotowaniem pedagogicznym, kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna.

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

 

2.      

Bąkowski Marek

mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogiki,

studia podyplomowe do nauczania historii

Religia,

Religia w Oddziale Przedszkolnym,

3.      

Fifielska Grażyna

mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe do nauczania sztuki

Edukacja wczesnoszkolna,

muzyka

4.      

Gustyn Stanisław

mgr wychowania technicznego ze specjalnością nauczycielską, studia podyplomowe w zakresie techniki koputerowej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Fizyka

5.      

Kacprowicz – Borucka Katarzyna

mgr geografii z przygotowaniem pedagogicznym, studia licencjackie z języka angielskiego

Geografia

6.      

Mindikowska Ewa

mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe w zakresie logopedii

Język polski

7.      

Nagel Damian

mgr biologii z przygotowaniem pedagogicznym, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Biologia, chemia

8.      

Pankanin Eugeniusz

mgr inżyniera rolnictwa, licencjat w zakresie wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, podyplomowe studium z przyrody

Wychowanie fizyczne, przyroda

 

9.      

Pruska Edyta

mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym

studia podyplomowe do nauczania informatyki i przyrody

Matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

10.   

Schlumm Grażyna

mgr nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym  z przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe do nauczania techniki.

Edukacja wczesnoszkolna,

technika

świetlica szkolna

11.   

Spiczak  Brzezińska Małgorzata

 

mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej

Historia

 

12.   

Szylka Anna

mgr filologii germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym,

studia licencjackie – filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe z plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze, organizacji zajęć artystycznych

Język angielski, język niemiecki,

wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

 

13.   

Śliwińska Ewa

mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym

 

Język polski

 

14.   

Śliwińska Urszula

mgr kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe do nauczania plastyki,

 

Edukacja przedszkolna, plastyka

 

 

 

 

 

 
 

Partnerzy